PRAVILA KORIŠĆENJA

Ovim Pravilima reguliše se način korišćenja sajta www.findit.rs

Privredno društvo "Afeja" d.o.o. kao vlasnik sajta polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje i sva vlastita rešenja, programski kod, bazu podataka, grafička i tekstualna rešenja ovog sajta. Delovi ili ceo sadržaj sajta ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenešeni, publikovani i distribuirani bez prethodnog pismenog odobrenja "Afeja" d.o.o., izuzev u slučaju preuzimanja informacija i tekstualnog materijala od strane korisnika radi njihove upotrebe.

Privredno društvo "Afeja" planira i realizuje aktivnosti sajta i koordinira rad sa korisnicima. Sajt je dostupan svim posetiocima. Korisnici sajta koji mogu biti fizička ili pravna lica koja otvaranjem naloga mogu postavljati direktne oglase iskuljučivo o pronađenim, izgubljenim, nestalim i ukradenim predmetima i licima. Sajt je osmišljen kao portal na kome korisnici pružaju pomoć jedni drugima pri pronalasku i povraćaju izgubljenih predmeta i lica. Korišćenje sajta je besplatno ukoliko se koristi za postavljenje regularnih oglasa o pronađenim, izgubljenim, nestalim i ukradenim predmetima i licima. Sponzorisani (istaknuti) oglasi za oznakom „Važno“ se naplaćuju u skladu sa cenovikom koji određuje „Afeja“ d.o.o. i njihovo postavljanje omogućava administrator.

Nakon što se registrujete i prijavite, moći ćete da detaljno unesete ili postavite svoj oglas. Vaša je odgovornost da unesete tačne i precizne tekstualne ili slikovite informacije. Predstvanik vlasnika sajta ne asistira korisnicima pri postavljanju ličnih oglasa, osim u slučajevima tehničkih problema koji nastanu na strani vlasnika sajta. Vlasnik sajta nema udela niti posreduje pri pronalasku, prikupljanju i čuvanju izgubljenih, nestalih, ukradenih ili pronađenih predmeta i lica.

Sajt otvoren je za kulturnu, pristojnu, dobronamernu i solidarnu komunikaciju. Oglasi koji koji sadrže uvrede, ružne aluzije ili konotacije, primitivizam, omalovažavanje ili nepristojne i neprimerene reči i slike, administrator sajta je ovlašćen da delimično ili potpuno izbriše bez bilo kakve konsultacije sa autorom oglasa. Nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih potpisa. Administrator sajta kao predstavnik „Afeja“ d.o.o. se ne obavezuje da obrazloži razloge za uklanjanje oglasa i zadržava pravo da ugasi naloge korisnika koji krše navedene standarde – pravila.

Komercijalni oglasi, čija je svrha reklamiranje određenog proizvoda ili usluge, imaju zaseban način postavljanja i objavljivanja na sajtu koji se dogovara u kontaktu sa predstavnikom vlasnika sajta „Afeja“ d.o.o. Na sajtu je dozvoljeno reklamiranje samo korisnicima sajta koji uredno plaćaju naknadu, i koji imaju zaključen ugovor sa privrednim društvom "Afeja", ukoliko je takvo reklamiranje u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim posebnim zakonima. Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom i uređivačkom politikom neće biti objavljeni. Direktor „Afeja“ d.o.o. zadržava pravo korekcije oglasa. Obaveza korisnika sajta je da tačnost tekstova i sadržaj u oglasima (reklamama) provere prilikom prve objave. U slučaju uzastopnog ponavljanja greške neće se priznati više od jedne reklamacije. Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, dizajn itd, koji se donose i koriste u oglasu, kao i kvalitet roba i usluga koje se oglašavaju odgovara naručilac/oglašivač.

Sva mišljenja korisnika sajta, uključujući i mišljenja administratora, organizatora, člana, urednika i moderatora sajta, odražavaju njihova lična privatna mišljenja, a ne stavove privrednog društva "Afeja" d.o.o.

Sva mišljenja, saveti i podaci objavljeni na sajtu isključivo su informativne prirode, (zbog specifičnosti u rešavanju svakog pojedinačnog problema i/ili pitanja), tako da se ne mogu shvatiti kao pouzdan i proveren put za rešavanje određenog ili svakog problema. Privredno društvo "Afeja" d.o.o ne snosi bilo koju odgovornost niti odgovara za bilo kakvu štetu, izgubljenu korist ili iznevereno očekivanje, koji nastanu kao posledica upotrebe mišljenja ili saveta dobijenih na ovom sajtu, bez obzira od koga potiču i na poreklo i vrstu eventualne štete.

Privredno društvo "Afeja" ne prati aktivno poslate i postavljene oglase, stoga nije odgovorna za njihov sadržaj. Privredno društvo "Afeja" ne garantuje ispravnost, kompletnost ili upotrebljivost bilo koje prikazane informacije na sajtu.

Privredno društvo "Afeja" ne snosi troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa, poruka, informacija, slika i dr.. Predati rukopisi, tekstovi, crteži, fotografije i drugo se ne vraćaju. Za sve sporove koji mogu nastati nadležan je sud u Beogradu i pozitivni propisi Republike Srbije.

"AFEJA" d.o.o