PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova Pravila privatnosti su sastavljena kako bi bolje služila onima koji se brinu o tome kako se njihove „lične informacije“ koriste na internetu. Molimo vas da pažljivo pročitate našu politiku privatnosti kako biste jasno razumeli kako prikupljamo, koristimo, štitimo ili na drugi način postupamo sa Vašim ličnim identifikacijskim informacijama u skladu sa našom web stranicom. Vaše informacije nećemo koristiti niti deliti sa drugima, osim kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

Korišćenjem web stranice www.findit.rs Vi otkrivate lične identifikacione informacije čije prikupljanje, obrada i korišćenje su regulisani prema pravilima koja slede. Korišćenjem ove web stranice (sajta) Vi se slažete sa Politikom privatnosti i načinom korišćenja Vaših ličnih identifikacionih podataka.

Web stranica www.findit.rs je u vlasništvu firme Afeja d.o.o iz Beograda, ul.Bulevar oslobođenja 51 koja se u smislu Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti smatra Rukovaocem Vašim ličnim identifikacionim podacima.

Lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti u firmi Rukovaoca je Mia Živadinović.

Koje lične informacije prikupljamo od korisnika naše web stranice?

Mi ne prikupljamo nikakve lične informacije o korisnicima kao obavezne. Korišćenje sajta je u potpunosti anonimno. Prilikom registracije od korisnika se zahteva da unese korisničko ime i e-mail adresu. Ovi podaci ne moraju biti istiniti/pravi, s obzirom da su isti zahtevani samo u svrhu otvaranja Vašeg naloga i brže komunikacije sa ostalim korisnicima. Registrovano korisničko ime će služiti kao ime pod kojim ćete objavljivati buduće oglase.

Informacije u okviru naloga registrovanih korisnika:

Korisnici sajta koji žele da objave oglase o izgubljenim/pronađenim/ukradenim/nestalim predmetima i licima moraju biti registrovani i posedovati lični nalog kako bi mogli koristiti pogodnosti sajta za ostvarenje ličnih interesa. Komunikacija koja se odvija preko internih poruka u okviru ličnih naloga korisnika i njihov sadržaj je u potpunosti privatan, slobodne forme i dostupan samo učesnicima prepiske. Rukovalac podacima nema pristup informacijama bilo koje vrste koje su razmenjene u okviru privatnih naloga, osim u slučajevima predviđenim pozitivnopravnim propisima (pogledati deo o usklađenosti sa zakonima). U ovim izuzetnim slučajevima Rukovalac ima pravo na prikupljenje, obradu i korišćenje ličnih podataka koje sadrže interne poruke, a po nalogu državnih organa. Pristup ličnim informacijama iz internih poruka imaju samo korisnici koji učestvuju u razmeni tih poruka. Lični nalozi i sadržaji internih poruka od zaštićeni su od treće strane korisničkom šifrom i programskom šifrom za zaštitu baze podataka web stranice. Korisnici sami snose odgovornost za posledice koje mogu proisteći iz davanja ličnih podataka u okviru svojih naloga, a nastale su zbog nesavesnog ponašanja druge strane koje je učestvovala u razmeni poruka. Rukovalac nije odgovoran za sadržaj tih poruka niti moguću štetu koju razmena ličnih informacija može prouzrokovati korisnicima sajta.

Podaci o dolaznom saobraćaju

Možemo da prikupljamo informacije koje vaš pretraživač šalje kada posetite našu stranicu ili kada joj pristupate preko mobilnog uređaja ("podaci o evidenciji"). Ove podatke koristimo i obrađujemo isključivo u cilju povećanja funkcionalnosti naše usluge i radi sprečavanja mogućih zloupotreba web sajta od strane korisnika.

Podaci o evidenciji mogu da sadrže informacije kao što su IP adresa, tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice našeg sajta koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na sajtu i druge statistike.

Kada pristupate stranici putem mobilnog uređaja, ovi podaci o evidenciji mogu da sadrže informacije kao što su vrsta mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja, IP adresu mobilnog uređaja, mobilni operativni sistem, vrstu mobilnog internet pretraživača koji koristite i druge statistike.

Pored toga, možemo da koristimo usluge treće strane kao što je Google Analitics koje prikupljaju, nadgledaju i analiziraju ovu vrstu evidencije u cilju povećanja funkcionalnosti naše usluge. Ovi pružaoci usluga koji se pojavljuju kao treće strane imaju svoju politiku privatnosti koja se bavi načinom na koji koriste takve informacije.

Mi takođe možemo koristiti vaše oglase na našem sajtu, uključujući i učitane fotografije, kao i druge podatke (uključujući korisničko ime i lokaciju) koji su povezani sa oglasom, u reklamne svrhe, uključujući društvene medije, Facebook oglase i oglase za sve medije.

Molimo pogledajte odeljak u vezi informacija o lokaciji ispod u vezi sa korišćenjem informacija o vašoj lokaciji i vašim opcijama.

Sve informacije objavljene na sajtu postaju javne i mogu biti dostupne drugim korisnicima sajta i široj javnosti. Preporučujemo da budete oprezni kada odlučujete da otkrijete bilo koju informaciju.

Informacija o lokaciji

Možemo da koristimo i čuvamo informacije o vašoj lokaciji u zavisnosti od dozvola koje ste postavili na uređaju sa koga pristupate stranici. Koristimo ove informacije za pružanje usluga našeg sajta, za poboljšanje i prilagođavanje naše usluge. Možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije kada koristite našu sajt u bilo kom trenutku, preko postavki mobilnog uređaja.

„Do not track“ opcija

Naša stranica podržava „Do not track“ preferencu koju možete podesiti u Vašem pretraživaču da biste obavestili sajtove da ne želite biti praćeni. Ovu opciju možete da omogućite ili onemogućite kroz stranicu za podešavanja vašeg web pretraživača.

Linkovi ka drugim web stranicama

Povremeno, po našem nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvode ili usluge drugih web stranica na našoj web stranici. Ove stranice imaju zasebne i nezavisne politike privatnosti. Zbog toga nemamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za sadržaj i aktivnosti ovih povezanih sajtova. Ipak, nastojimo da zaštitimo integritet našeg sajta i pozdravljamo sve povratne informacije o ovim sajtovima.

Pružanje usluga

Možemo zaposliti treća lica i pojedince kako bismo olakšali našu uslugu, pružili uslugu, izvršili usluge vezane za sajt i / ili nam pomogli u analizi načina na koji se koristi naš sajt.

Ova treća lica imaju pristup vašim ličnim informacijama samo kako bi izvršili određene zadatke u naše ime i obavezani su da ne otkrivaju ili koriste vaše informacije u bilo koje druge svrhe.

Usklađenost sa zakonima

Mi ćemo otkriti vaše lične podatke kada je to potrebno po zakonu ili sudskom pozivu ili ako smatramo da su takva mere neophodne da bi se ispoštovao zakon i razumni zahtevi za sprovođenje zakona ili da bi se zaštitila bezbednost ili integritet naših usluga koje pružamo preko sajta. Na sve što nije regulisano odredbama ovih Pravila o privatnostu imaju se primeniti propisi isključivo Republike Srbije.

Izmene u pravima vlasništva

Ukoliko je firma koja je vlasnik ovog web sajta uključena u spajanje, kupovinu ili prodaju imovine, vaše lične informacije mogu biti prenesene kao poslovna sredstva. U takvim slučajevima, mi ćemo dati obaveštenje pre nego što se vaši lični podaci prenesu i / ili postanu predmet druge politike privatnosti.

Sigurnost

Sigurnost vaših podataka nam je važna i nastojimo da implementiramo i održavamo razumne, komercijalno prihvatljive sigurnosne procedure i postupke koji odgovaraju prirodi informacija koje čuvamo, kako bismo ih zaštitili od neovlašćenog pristupa, uništenja, upotrebe, izmene ili obelodanjivanja.

Međutim, imajte na umu da nijedan način prenosa preko interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran i nismo u mogućnosti da garantujemo apsolutnu sigurnost podataka koje smo prikupili od vas.

Brisanje naloga:

Nalozi korisnika sajta i njihova sadržina se čuvaju neograničeno. Registrovani korisnici u svako doba od Rukovaoca mogu zahtevati brisanje svojih naloga i povezanih sadržaja koji obuhvataju interne poruke i objavljene oglase. Oglasi korisnika koji su podeljeni na društvenim mrežama i ostalim medijima za komunikaciju ne mogu biti uklonjeni sa tih medija od strane Rukovaoca, jer oni deljenjem postaju sadržaj tih stranica.

Izmena Pravila privatnosti

Korisnici će biti obavešteni o izmenama pravila o privatnosti putem naše stranice Pravila privatnosti.

Pitajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem kontakt podataka na koji se nalaze na sajtu.